Hulp vragen bij je relatieproblemen. Waarom is dat zo moeilijk?

Waarom het moeilijk is om hulp te vragen bij je relatieproblemenHulp vragen bij je relatieproblemen. Waarom is dat zo moeilijk?

Het duurt gemiddeld 6 jaar voordat stellen hulp bij hun relatieproblemen zoeken.

Hierdoor blijven we onnodig worstelen met onze relatieproblemen. In dit artikel lees je hoe dat komt waarom we geen hulp vragen bij deze problemen. Zo ook Saskia.

Elke keer als ik haar spreek, vertelt ze me over haar moeizame relatie. Ze zegt dan zoiets als: ‘Gerrit zweeg weer eens in alle toonaarden, toen ik hem confronteerde met zijn lakse houding. Gek word ik er van.’ Ze besluit haar geuren en kleuren verhaal altijd met: ‘Wat vind jij daar nou van Irma? Dat is toch niet normaal!’

Van tijd tot tijd kom ik Saskia tegen bij een landelijk netwerkbijeenkomst. Een leuke, succesvolle en ondernemende vrouw. Ze is ook een oud studiegenoot van me en ik ken haar dus al jarenlang.

Mijn relatie is nog even moeizaam

‘Pffff Irma’, zei ze toen ik haar onlangs weer sprak ‘Ik vind het zo slap van mezelf, maar ik heb nog steeds niet gebeld. En mijn relatie is nog even moeizaam.’

Ze vertelde over één van de vele aanvaringen. ‘En aan seks doen we al jaren niet meer’, had hij gezegd op een familiefeestje. Weliswaar met een lachje, maar ze had de venijnige ondertoon duidelijk gehoord.

Het toepassen van mijn adviezen schuift ze al jaren voor zich uit. Evenals het maken van een afspraak met een relatiedeskundige. Ze leest mijn artikelen, nam het boek ‘Houd me Vast – Dr. Sue Johnson’ door, maar in de praktijk doet ze er weinig tot niets mee.

Normaal gesproken handelt ze heel doortastend, maar ze lijkt wel verlamd als het gaat om haar relatieproblemen écht aan te pakken

2 jaar terug adviseerde ik haar al om contact op te nemen met een collega relatietherapeut. Ik verwees haar door, want 100% onpartijdigheid is namelijk belangrijk in mijn werk. En bij haar man mag hierover niet de geringste twijfel bestaan. 

Geen hulp vragen bij je relatieproblemen. Dit is wat Saskia me vertelde

‘Saskia’, zei ik toen ze me weer vroeg wat ik er van vond ‘vertel me nou eens wat er precies door je heen gaat. Hulp vragen bij je relatieproblemen lijk je alsmaar uit te stellen. Hoe komt dat?’

Ze keek me een paar minuten zwijgend aan en trok me toen mee naar een rustig hoekje.

Dit is wat ze me vertelde:

 1. Ik stel het uit, want ik vind het eigenlijk heel eng om hulp te vragen.
 2. Hopelijk is het misschien toch niet nodig en weten we het zelf op te lossen. Maar diep van binnen zie ik wel in dat het vanzelf niet goed komt.
 3. Er is eigenlijk geen ruimte in de agenda om te gaan. Hij werkt zeker 60 uur per week en komt verder al nergens aan toe.
 4. Ik ben huiverig voor de uitkomst en de confrontatie. Als het antwoord is dat we niet bij elkaar zouden passen, dan stap ik liever van tevoren op.
 5. Wat zal het met me doen als er emoties blootgelegd worden? Dat vind ik veel te spannend en daar heb ik eigenlijk geen zin in.
 6. Onderhuids weet ik wel dat we heel verschillend zijn en dat we mogelijk niet bij elkaar passen. Waarom dan nog investeren in onze relatie?
 7. Huiverig om het er met een ‘wildvreemde’ over te hebben. En ik twijfel misschien ook wel aan de capaciteit van zo iemand
 8. Ik twijfel of zo’n deskundige wel door zijn babbeltrucs heen prikt. Dadelijk krijg ik te horen, dat alles aan mij ligt.
 9. Als het advies of wat dan ook niet negatief is, als eruit komt dat er nog aanknopingspunten zijn, komt het dan uiteindelijk wel goed? Zal er geen sprake zijn van terugval? Is er onderhoud nodig?
 10. Voor mijn gevoel ben ik uitgesekst. Eigenlijk wil ik geen seks meer.

Angst verlamt en verhindert dat je je problemen oplost

Saskia ervaart dus vooral angstige gedachten als het om haar relatie gaat. Dat is heel begrijpelijk dat ze dat zo voelt. Het is ook niet niks wat er speelt.

Bij angst verlies je echter het vermogen om flexibel te zijn en je problemen op te lossen. Als je angst ervaart, schiet je in je belemmerende patronen. Ooit hielpen deze patronen je om te overleven, maar in de liefde werken ze meestal niet meer.

In een liefdesrelatie werken deze patronen tegen je. Sterker nog, ze staan echte intimiteit behoorlijk in de weg

Deze angst die de belemmerende patronen aanjaagt en de relatiestress in stand houdt, kent verschillende oorzaken. Ik noem er een aantal:

 1. De relatie zelf, wanneer je je relatie ervaart als een bron van verwarring, onzekerheden en bedreiging
 2. Vanuit omstandigheden in je omgeving: je stressvolle baan, een naderende verhuizing, complexe familieverbanden of immigratie
 3. Als gevolg van een opeenstapeling van kwetsuren door de relatie heen
 4. Stress uit je gezin van herkomst, bijvoorbeeld emotionele verwaarlozing, seksueel misbruik, fysieke mishandeling, parentificatie, etc.
 5. Een recente gebeurtenis: ziekte, verkeersongeval
 6. Een catastrofale gebeurtenis in het verleden: geboortetrauma, jong verliezen van een ouder, pleeggezinnen, een acute ziekenhuisopname op jonge leeftijd
 7. Eerdere ervaringen met begeleiders, coaches, therapeuten en adviseurs die niet het resultaat gaven wat je er van verwachtte.

Je verleden hoeft niet je toekomst te bepalen

Ons NATUURLIJK ZIJN (ook wel omschreven als: je bron, je goddelijke vonk, in je kracht staan, je essentie) bestaat voornamelijk uit overvloed waarin ook de liefde en vreugde volop aanwezig zijn. Dat geldt ook voor je partner. Maar ergens in ons leven liepen we kwetsuren op, waardoor we deze gevoelens van liefde en vreugde afschermden. Hiermee drukten we ook onze diepste verlangens en behoeften weg. Wat voor jou het gevolg hiervan is, weet je zelf het beste.

Jouw NATUURLIJK ZIJN wil echter helen van deze kwetsuren, die een leegte of een gemis in je veroorzaken. Om te helen van deze kwetsuren trek je vaak een partner aan die juist deze leegte, jouw schuurplekken raakt.

In het intieme samenzijn zit dus vaak ons verleden in de weg

En voordat je het weet, zit je gevangen in patronen van conflicten, ruzies, afstand en stilzwijgen. Je voelt je wanhopig, eenzaam, gefrustreerd of geïrriteerd in deze relatie.

En juist die verschillende bronnen van angst en de daaruit voortvloeiende belemmerende gedachten houden je vandaag de dag gevangen in een niet vervullende relatie.

Waar we ons collectief nog niet van bewust zijn, is dat een liefdesrelatie bij uitstek de plek is om te helen van kwetsuren als je je hiervoor open durft te stellen

Gelukkig hoeft je verleden dus niet je toekomst te bepalen. Met de juiste relatiekennis en vaardigheden doorbreek je dit als partner en als koppel. Hiervoor bestaat een beproefde en wetenschappelijk bewezen methode. Deze methode vormt de basis mijn relatieprogramma’s en de meeste klanten delen graag hun ervaringen hiermee.

Blijft nog over je angst en de bezwaren die je weerhouden om die ene cruciale stap te zetten.

Wat als je je angsten en bezwaren niet had?

De angsten en bezwaren van Saskia snap ik heel goed vanuit mijn eigen verleden en vanuit mijn ervaringen met coaches en therapeuten. Hulp vragen op relatiegebied voelt nog eens extra kwetsbaar en onwennig. En schaamte speelt vaak ook een belangrijke rol.

Uit eigen ervaring weet ik ook dat het terecht is om kritisch te zijn met wie je wilt werken.

Maar kritisch zijn is iets anders dan de deur gesloten houden voor hulp bij het oplossen van je problemen

En ik weet ook dat angst meestal niet de beste raadgever is en vaak voortkomt uit eerdere moeilijke ervaringen.

Angst houdt je in de meeste gevallen klein en je laat een belangrijke stap schieten om relationeel te groeien.

Begin nu met creëren wat je verlangt en stop met worstelen

Als je wilt liefhebben en leven vanuit je verlangens en behoeften in plaats vanuit belemmerende gedachten gevoed door angst, stel jezelf dan eens de volgende vragen:

 1. Hoe reëel zijn die bezwaren echt?
 2. Hoe zou je relatie/leven er uit zien als je die bezwaren en angsten niet had?
 3. Welke verlangens en behoeften die latent liggen te sluimeren, gaan eindelijk het levenslicht zien?

Geen hulp vragen bij je relatieproblemen, zorgt er voor dat je onnodig worstelt.

Wil je graag met mij praten over je relatie en perspectief krijgen hoe je een fijnere liefdesrelatie krijgt? Neem dan contact met me op.

Lees ook

Twijfels over de relatie

Investeren, vertrekken of dood verder leven in je relatie?

Hoe je relatie op de klippen loopt als je niet tijdig ingrijpt bij je relatieproblemen 

Partner niet in het lijstje met goede voornemens

Een glashelder verhaal over de kosten van een echtscheiding (en waarom investeren in je relatie zo gek nog niet is)

Verder praten over dit onderwerp?

Een goed begin om je te leren verbinden vanuit overvloed

Wil je een fijne relatie vanuit overvloed ervaren waar jullie met elkaar in verbinding zijn en de liefde, vitaliteit en intimiteit stroomt?

Regelmatig schrijf ik hierover artikelen. Als je dat interessant vindt, kun je je hierop abonneren. Dan krijg je ze vanzelf in je inbox.


Je gegevens behandel ik 100% vertrouwelijk. Voor meer informatie lees de privacyverklaring.