Klachten

klachten

Klachten

Ik probeer je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Blijf er niet mee rondlopen en laat het me weten.

Tot uiterlijk 7 kalenderdagen na het beëindigen van de overeenkomst kun je je klachten indienen.

Deze klachten dien je schriftelijk in te dienen.

Deze klacht kun je mailen naar irma@sprankelenderelatie.nl of per post versturen naar:

Sprankelende Relatie

Looveltlaan 14, 5345 WD Oss

Klachten procedure

Zodra de klacht wordt ontvangen, ga ik er mee aan de slag. Binnen 3 werkdagen neem ik contact met je op om te kijken of we er samen uit kunnen komen. Heb ik meer tijd nodig om één en ander uit te zoeken, dan laat ik je dit weten. We maken vervolgens een afspraak binnen welke termijn er gereageerd wordt op je klacht.

Komen we er samen niet uit dan leggen we de klacht voor aan een onafhankelijke derde. Zodra de uitspraak door de onafhankelijke derde bekend is, neem ik contact met je op. We maken een afspraak zodat we uitvoering kunnen geven aan de uitspraak.

Mocht je niet in willen gaan op de bemiddeling door een onafhankelijke derde dan beschouw ik de klacht als afgehandeld.