Ontdek jullie liefdestalen: doe de test

liefdestalen

Er toe doen voor iemand of voor anderen zit ingebakken in onze natuur. In je relatie hoop je deze emotionele behoefte aan liefde ook te vervullen. Dat gaat in het begin min of meer vanzelf, maar op een gegeven moment haalt de harde werkelijkheid veel stellen in.

Stellen zeggen dan: ‘Ik voel me zo leeg vanbinnen in deze relatie. In het begin was het superleuk, maar nu is er niets meer tussen ons. We delen alleen nog het huis en de kinderen.’

In hun verhalen klinkt het door, dat ze zich niet meer geliefd voelen in de relatie. Het metertje van het liefdesreservoir bij deze stellen geeft helaas nul aan of het staat bijna op nul.

Gelukkig zijn er manieren om het liefdesreservoir te vullen, waardoor de liefde weer kan opbloeien. Door de bijgevoegde TEST LIEFDESTALEN te doen (de link naar de test staat onderaan dit artikel), ontdek je wat jij nodig hebt om je geliefd te voelen. Wil je de liefde laten stromen in je relatie dan is het ook belangrijk om jouw partner van de juiste liefde te voorzien.

Iedereen voelt zich op een andere manier geliefd

Stel dat jouw moedertaal Koreaans is. Die taal spreek en begrijp je het beste. Bij deze taal voel je je het meeste thuis. Wat nou als je alleen Koreaans spreekt en je komt iemand tegen die alleen Spaans spreekt en begrijpt? Dan verloopt de communicatie tussen jullie moeizaam en onhandig. 

Als je toch op een verbindende manier met elkaar wilt communiceren, dan zit er niets anders op dan de taal te leren van de ander met wie je wilt praten.

Op het gebied van de liefde is het net zo. Jouw partner kan namelijk een hele andere liefdestaal hebben dan jij. Al doe je nog zo best om je liefde in het Koreaans uit te drukken als je partner alleen Spaans begrijpt, dan ervaart je partner jouw liefde niet. 

Patrick bracht regelmatig grote en luxe cadeaus voor Helleen mee als hij terugkwam van een zakenreis voor zijn bedrijf. Hiermee drukte hij oprecht zijn liefde voor haar uit. Zij was echter niet echt enthousiast en blij met die exclusieve presentjes. Hij kende haar favoriete liefdestaal toen nog niet. 

Jouw liefde voor de ander kun je dus alleen overbrengen als je de favoriete liefdestaal van de ander leert spreken en vice versa. 

Ontdek de vijf liefdestalen

Dr. Gary Chapman, een Amerikaanse relatieadviseur introduceerde het idee van de vijf liefdestalen. Zijn uitgangspunt is simpel: mensen met verschillende persoonlijkheden ontvangen en geven uiting aan de liefde op verschillende manieren. Hij noemde de manieren om de liefde uit te drukken en te ontvangen de vijf liefdestalen.

Volgens Chapman heeft iedereen een favoriete liefdestaal: de manier waarop jij de liefde het beste ervaart.

De vijf liefdestalen:

 1. Positieve woorden
 2. Aanraking
 3. Tijd samen doorbrengen
 4. Elkaar helpen
 5. Cadeaus 

Inmiddels verkocht Chapman meer dan 12 miljoen boeken over de vijf liefdestalen: De vijf talen van de liefde

Positieve woorden

Mensen die positieve woorden als belangrijkste liefdestaal hebben, vinden het fijn als je ze vertelt dat je trots op hen bent. Of als je zegt dat ze iets goed gedaan hebben. Hierdoor voelen ze zich geliefd en gewaardeerd. Het geeft ze een fijn en warm gevoel van binnen.

Complimenten geven of bemoedigende woorden zijn dan ook prima manieren om je liefde te uiten als de favoriete liefdestaal van je partner positieve woorden is.

Dat kun je het beste doen op een vriendelijke toon en door het rechtstreeks te zeggen:

 • Wat fijn dat je zo goed voor ons gezin zorgt.
 • Ik waardeer het enorm dat je zo je best doet voor mij.
 • Wat zie je er prachtig uit in je nieuwe pak.
 • Zonder jouw zorg zou ik me geen raad hebben geweten, toen ik zo ziek was.
 • Je eerlijkheid waardeer ik enorm.

Met complimenten geven, bereik je uiteindelijk ook meer dan met verwijten, geklaag en gezeur.

Wat denk je dat er gebeurt met de sfeer in je relatie als je hiermee zou beginnen?

Beledigingen, kritiek, eisende woorden, voortdurend horen dat je niet goed genoeg bent, daarentegen bezorgen iemand met positieve woorden als favoriete liefdestaal een emotionele knock-out. Dit raakt hem/haar diep en vergeet hij/zij niet snel.

Aanraking als liefdestaal

Mensen die aanraken als belangrijkste liefdestaal hebben, houden er van om aangeraakt te worden. Dat kan door ze regelmatig te knuffelen of om een arm om hen heen te slaan. Meestal genieten ze er ook van om hand in hand lopen. Ze voelen zich dus vooral geliefd en er toe doen door liefdevolle aanrakingen. Het geeft ze een veilig en ontspannen gevoel.

Het is al heel lang bekend dat baby’s die liefdevol worden geknuffeld en vastgehouden zich emotioneel gezonder ontwikkelen dan baby’s met wie geen liefdevol lichaamscontact wordt gemaakt. Gezond lichaamscontact helpt ons dus om een goede start in het leven te maken.

Als de favoriete liefdestaal van je partner aanraking is, dan is het belangrijk om het volgende in je achterhoofd te houden:

 • Niet elke vorm (druk, tempo, etc.) van aanraking heeft hetzelfde fijne effect.
 • Jouw partner vindt misschien andere manieren van aanraking fijn dan jijzelf.
 • Je doet het in eerste instantie voor je partner, zodat hij/zij zich geliefd voelt en niet alleen voor jezelf.

Tot slot, fysieke verwaarlozing hakt er diep in bij iemand met aanraking als favoriete liefdestaal. Hij/zij voelt zich dan ten diepste te kort gedaan.

Tijd samen doorbrengen als liefdestaal

Mensen die tijd samen doorbrengen als belangrijkste liefdestaal hebben, vinden het fijn om dingen samen te doen, zoals een film kijken, een puzzel oplossen, een museum bezoeken, etc.

Marieke snakte naar meer tijd samen met haar man. Met één dag in de maand wilde ze al genoegen nemen. Theo zag niet in hoe hij dat voor elkaar moest krijgen. Zijn bedrijf eiste al zijn aandacht op en zijn to-do lijst joeg hem voortdurend in de actiestand. Voor ontspanning en rust was geen ruimte, dacht hij. Bovendien was het zijn droom om over zeven jaar het bedrijf te verkopen om in Griekenland te gaan wonen. Hiervoor werkte hij ook zo veel. Ik vroeg hem: ‘Maakt Marieke deel uit van die droom?’ ‘Ik wil daar samen met haar van genieten’, antwoordde Theo. 

Als Theo samen met haar van het Griekse leven wil genieten, dan zal hij serieus haar drooggevallen liefdesreservoir moeten gaan vullen. Niet door éénmalig een boswandeling met haar te maken, maar door regelmatig tijd voor haar uit te trekken. Hiermee geeft hij haar een geliefd gevoel. Marieke voelt dan: hij was bereid om iets met mij te doen wat ik leuk vind en hij deed het met een positieve insteek.

Houd bij tijd samen doorbrengen rekening met het volgende:

 • Het gaat om onverdeelde aandacht, zet dus de telefoons en de tv uit.
 • Het gaat ook om een goed gesprek samen en te delen wat er in jullie binnenwereld omgaat. Laat jouw binnenwereld dus ook zien.
 • Luister vooral goed om je partner te begrijpen en geef géén ongevraagde adviezen.

Wat zou het voor het emotionele klimaat in je relatie betekenen als je aan de slag zou gaan met het uiten van elkaars liefdestaal?

Overigens, het is ook belangrijk om te weten dat uitgestelde afspraken, een afgeleide houding en een gebrek aan een luisterend voor iemand met tijd samen doorbrengen als favoriete liefdestaal zeer pijnlijk en kwetsend is. Ook te weinig tijd samen doorbrengen, vindt deze persoon niet te verteren.

Elkaar helpen als liefdestaal

Mensen die elkaar helpen als belangrijkste liefdestaal hebben, houden er van als anderen hen een handje helpen, zoals bij het huishouden, het onderhouden van de auto, bij de financiën, etc. Ze voelen zich dus vooral geliefd als hun partner iets voor hen doet.

Je kunt ze dus helpen door een kast in elkaar zetten, naar de supermarkt te gaan als je partner uitgeteld op de bank zit of de belastingaangifte voor ze te doen.

Mensen met deze liefdestaal voelen zich namelijk geliefd als iemand de last op hun schouders wat lichter maakt.

Spreek je zelf deze taal dan zijn daden voor jou dus daadwerkelijk belangrijker dan woorden. Komt iemand zijn beloftes niet na of schuift hij/zij dingen op je af, dan ben je not amused. Je hebt dan ook een enorme hekel aan luiheid, laksheid en niet nagekomen afspraken die leiden tot meer werk voor jou. Het geeft je het idee dat je niet op je partner kunt bouwen en dat veroorzaakt innerlijke onrust.

Cadeaus als liefdestaal

Mensen die ontvangen van presentjes als belangrijkste liefdestaal hebben, vinden het fijn als ze verrast worden met kleine cadeautjes waaruit blijft dat de gever aan ze gedacht heeft.

Om je partner iets te geven, moet je eerst aan hem of haar denken. Dat cadeau staat vervolgens symbool voor die gedachte en geeft uiting aan je liefde. Het zijn dus ook zichtbare symbolen van de liefde.

Wat suggesties met betrekking tot cadeaus:

 • Cadeaus kun je kopen, zelf maken of vinden.
 • De prijs van het cadeau maakt je partner meestal niet veel uit, het gaat je partner om de moeite die je er in stopt om een goed gekozen cadeau te geven.
 • Maak een lijst van cadeaus waar je partner blij mee zal zijn en waaruit blijkt dat je hem/haar echt goed kent

Mijn man bracht regelmatig grote bossen bloemen voor me mee. Dat was één van zijn manieren om zijn liefde voor mij te laten zien. Ondanks dat ik zijn gebaar kon waarderen, voelde ik weinig blijdschap of enthousiasme bij die bloemen. Destijds begreep ik nog niet hoe dat kon en vond ik mezelf best wel ondankbaar. Hij had tenslotte de moeite genomen om ze voor me uit te zoeken en ze te kopen… Inmiddels weet ik waarom cadeaus krijgen en dus ook bossen bloemen me niet zoveel doen. Het is gewoon niet mijn favoriete liefdestaal. Positieve woorden en aanraking zijn mijn twee belangrijkste liefdestalen. Dát heb ik nodig van mijn partner om me geliefd te voelen door hem!

Mensen met cadeaus als favoriete liefdestaal vinden het vreselijk als je hun verjaardag of een andere speciale dag vergeet. Ze voelen ook teleurstelling wanneer ze een cadeautje krijgen dat niet aansluit bij hun interesses. Een over the top cadeau daarentegen maakt ze ook niet blij.

Weerstanden om een 2e liefdestaal te leren

Soms ervaar je weerstanden om uitingen te geven aan de liefdestaal van je partner. Misschien zit je nog vol wrok, boosheid en vijandigheid waardoor het niet lukt om uitingen van liefde richting je partner te geven in zijn/haar taal? Of je hebt gewoon niets met die 2e taal, omdat je het liefst helemaal trouw blijft aan je eigen liefdestaal.

Als je in die weerstanden blijft zitten, dan kom je niet tegemoet aan de liefdestaal van je partner. Hiermee investeer je dus ook niet in de emotionele behoeften van je partner, waardoor zijn/haar liefdesreservoir leegloopt met alle nare gevolgen van dien.

Weerstand kan er voor zorgen dat je in niet-werkende patronen verstrikt blijft zitten. Bijvoorbeeld in de protestpolka of in zoek de boef. Of dat je te veel vasthoudt aan de rol van redder of aanklager. Om hieruit te komen, heb je vaak deskundige begeleiding nodig. Relatietherapie kan je hierbij bijvoorbeeld helpen.

Door echter aandacht te geven aan elkaars favoriete liefdestaal, investeer je in het liefdesreservoir van je partner en dus ook in de liefde tussen jullie beiden.

Ontdek jouw liefdestaal. Doe de test

De Engelstalige test heb ik voor je naar het Nederlands vertaald. Klik op de link hieronder om de test te doen.

Link naar de test: TEST LIEFDESTALEN

De uitslag van de test geeft aan wat je score is op elk van de vijf liefdestalen. Meestal heb je één favoriete liefdestaal. Soms heb je twee liefdestalen, als de scores dicht bij elkaar liggen. Een valkuil van je favoriete liefdestaal is, dat je die taal ook het liefste spreekt in het contact met anderen. Dus als positieve woorden jouw favoriete taal is, dan vertel je meestal ook met lieve en positieve woorden hoe dol je bent op je partner.

Als jouw partner echter aanraking als favoriete liefdestaal heeft, dan ervaart je partner jouw liefdesuitingen niet als zodanig. Je partner heeft namelijk knuffels, hand in hand lopen of een aai over de bol nodig om zich geliefd te voelen.

Bespreek de uitslag met je partner en andere dierbaren

Als je elkaars liefdestaal kent en spreekt, dan voel je je veilig, geliefd en verbonden.

Bespreek de uitslag van de test dus ook met je partner. Vergeet ook niet om de uitslag van de test met andere belangrijke mensen in je leven te bespreken. Ook jouw familieleden en vrienden hebben een voorkeur voor één van de vijf liefdestalen. Hoe beter je die liefdestalen spreekt, hoe beter het contact.

Metafoor van de zuurstoftank

Naast het liefdesreservoir gebruik ik ook wel eens de metafoor van een zuurstoftank. Tijdens het duiken is het namelijk van levensbelang dat je net voldoende zuurstof in je tank overhoudt om weer veilig naar boven te komen.

Zo vergeet ik nooit meer dat ik bijna op 40 meter diep zat ergens in de Banda Zee bij de Molukken. Ik was daar samen met een andere duiker. Opeens zag ik dat er luchtbelletjes uit mijn zuurstofslang kwamen. Nou, dat is niet best als je dat op die diepte merkt. Als je te snel omhoog gaat, dan bestaat namelijk het risico dat er stikstofbelletjes in je bloed ontstaan. Dat is levensgevaarlijk. Vooral als er geen decompressietank in de buurt is. Gelukkig kon ik mijn hoofd koel houden en langzaam maar zeker naar boven zwemmen. De laatste 10 minuten deelde mijn duikbuddy zijn zuurstof met mij. Hij gaf me lucht wat voor mij op dat moment van levensbelang was. Hierdoor konden we uiteindelijk beiden veilig in de boot klimmen. Anders had ik dit artikel niet meer geschreven.

Zo ongeveer is het ook met de liefdestalen: voor de liefde in je relatie is het uiten van elkaars liefdesstalen van levensbelang.

Houd elkaars liefdesreservoir gevuld

 1. Doe allebei de test om je favoriete liefdestaal te ontdekken.
 2. Deel het resultaat met je partner.
 3. Schrijf vervolgens op een vel papier zonder enige remmingen wat je verlangens en ideeën zijn betreffende jouw eigen favoriete liefdestaal. Geef dit volgeschreven vel papier aan je partner.
 4. Neem een leeg doosje en een stapeltje memoblaadjes.
 5. Schrijf op de memoblaadjes ideeën voor de favoriete liefdestaal van je partner. Bedenk zelf leuke acties voor hem/haar. Gebruik ook het vel papier waarop jouw partner zonder remmingen zijn/haar verlangens geschreven heeft.
 6. Vul het doosje met deze ideeën en verras je partner regelmatig door zijn/haar favoriete liefdestaal te spreken.
 7. Zorg dat het doosje gevuld blijft met ideeën, zodat je partner nooit een tekort krijgt aan zijn/haar liefdestaal.

Iedereen heeft dus een favoriete liefdestaal. Het is het laaghangende fruit dat je dagelijks kunt toepassen.

Verder praten over dit onderwerp?

Een goed begin om je te leren verbinden vanuit overvloed

Wil je een fijne relatie vanuit overvloed ervaren waar jullie met elkaar in verbinding zijn en de liefde, vitaliteit en intimiteit stroomt?

Regelmatig schrijf ik hierover artikelen. Als je dat interessant vindt, kun je je hierop abonneren. Dan krijg je ze vanzelf in je inbox.


Je gegevens behandel ik 100% vertrouwelijk. Voor meer informatie lees de privacyverklaring.