Privacyverklaring Irma Buenk, Sprankelende Relatie

privacyverklaring

[ssba_hide] In deze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Deze gegevens laat je achter wanneer je de website bezoekt, een e-mail stuurt of op een andere manier contact hebt met Sprankelende Relatie. Je leest hierin waarom we je gegevens verzamelen, wat er met deze informatie gebeurt en hoe je ze kunt laten aanpassen of verwijderen.

Waarom deze privacyverklaring?

We verwerken je persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation genoemd). Per 25 mei 2018 geldt deze wetgeving in de hele Europese Unie. Deze Europese wetgeving stelt uitgebreide eisen aan maatregelen die organisaties in de lidstaten moeten treffen om de privacy-eisen van persoonsgegevens te waarborgen.

Waarom we persoonsgegevens verwerken

Wanneer je een dienst bij ons afneemt, onze nieuwsbrief aanvraagt of het contactformulier invult, vragen we je om persoonsgegevens. We gebruiken de door jou verstrekte gegevens om:

 • Onze nieuwsbrief digitaal naar jou te versturen
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om je vragen te beantwoorden en/of om onze diensten met je overeen te komen en uit te voeren
 • Jouw betaling af te handelen
 • De website van Sprankelende Relatie te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Persoonsgegevens die wij verwerken

Je verstrekt je persoonsgegevens wanneer je bijvoorbeeld de nieuwsbrief aanvraagt, een webformulier invult of een dienst/product bij ons afneemt.

Dat betekent dat we een of meerdere van de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Factuur- en betalingsgegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Als je onze website bezoekt, verzamelen we ook gegevens van je die niet tot jou persoonlijk terug te herleiden zijn, zoals:

 • De naam van de browser die je gebruikt
 • Het besturingssysteem dat je gebruikt
 • De serviceprovider waarmee je internettoegang hebt

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sprankelende Relatie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk nodig en om de doelen te realiseren waarvoor we je gegevens verzamelen. Hieronder lees je welke bewaartermijnen we hanteren.

Versturen van de aangevraagde nieuwsbrief

Om zeker te zijn van jouw toestemming dat je de nieuwsbrief wilt ontvangen, maken we gebruik van een zogenaamde dubbele opt-in systeem. Dat betekent dat je na je inschrijving een extra e-mail ontvangt. Hierin vragen we je om expliciet je inschrijving te bevestigen. Verder heeft elke nieuwsbrief de mogelijkheid om je uit te schrijven. Wij sturen je dan geen informatie meer.

Persoonsgegevens: voor- en achternaam, e-mailadres, IP-adres, gegevens activiteit op onze website.

Bewaartermijn: na je uitschrijving verwijderen wij de bovenstaande persoonsgegevens binnen 4 weken uit het betreffende e-mailprogramma. Open je gedurende 6 maanden onze nieuwsbrief niet, dan verwijderen we eveneens je gegevens uit het betreffende e-mailprogramma.

Ingevuld webformulier en/of overig e-mailcontact

Persoonsgegevens: voornaam, e-mailadres en/of telefoonnummer.

Bewaartermijn: na telefonisch en/of schriftelijk e-mailcontact bewaren we je gegevens gedurende 7 jaar. Deze bewaartermijn komt overeen met de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor fiscaal relevante documenten.

Voornaam en e-mailadres in reacties/comments op de website

Persoonsgegevens: voornaam en e-mailadres (alleen zichtbaar voor de beheerder van de website).

Bewaartermijn: deze gegevens blijven zichtbaar op de website zolang de website van Sprankelende Relatie actief is.

Levering van (online) diensten aan klanten

Persoonsgegevens: voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnumme, e-mailadres, factuur- en betalingsgegevens.

Bewaartermijn: na levering van diensten bewaren we je voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en factuur- en betalingsgegevens gedurende 7 jaar. Dat komt overeen met de verplichte fiscale bewaartermijn voor administratieve documenten. Na deze verplichte bewaartermijn verwijderen we deze gegevens binnen 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sprankelende Relatie verkoopt je gegevens niet en geeft ze niet door aan derden. Verstrekking aan derden vindt enkel en alleen plaats als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou en je ons hiervoor ondubbelzinnig toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Om de bedrijfsvoering goed te kunnen uitvoeren, maken we gebruik van de volgende ‘derden’:

 1. Software voor het versturen van digitale nieuwsbrieven om contact te onderhouden
 2. Software voor het analyseren van de bezoekersgegevens om de website te verbeteren
 3. Hostingsoftware om de website op te laten draaien

Met deze partijen heb ik bewerkersovereenkomsten afgesloten.

Geautomatiseerde besluitvorming (=profilering)

Sprankelende Relatie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen in het e-mailprogramma besluiten over mailings die je ontvangt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vervolg e-mail wanneer je geklikt hebt op een weblink. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door het e-mailprogramma op basis van je interesses zonder dat daar iemand van Sprankelende Relatie tussen zit. Deze automatiseringen zijn echter met zorg ingesteld door een medewerker van Sprankelende Relatie.

Elke e-mail die je ontvangt van Sprankelende Relatie heeft een link waarmee je je per direct kunt uitschrijven.

Het gebruikte e-mailprogramma (Amerikaans) verwerkt de gegevens conform de EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over hun privacybeleid lees je hier. Sprankelende Relatie heeft voor het gebruik van het e-mailprogramma een bewerkersovereenkomst met Active Campaign afgesloten.

Cookies die wij gebruiken

Onze website maakt gebruik van functionele – en analytische cookies. De functionele cookies zijn nodig voor de technische werking van de website. De analytische cookies gebruiken we voor jouw gebruikersgemak.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

 • De datum en tijdstip van het bezoek
 • De op onze website bezochte pagina‘s
 • Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.)

De verzamelde gegevens gebruiken we enkel en alleen om onze dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Sprankelende Relatie heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Google Analytics anonimiseert jouw gegevens, waardoor het IP-adres nooit tot jouw persoonlijk te herleiden is. Sprankelende Relatie heeft Google geen toestemming gegeven om via Sprankelende Relatie verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Social Media buttons

Met behulp van Social Media buttons kun je de berichten van Sprankelende Relatie delen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende Social Media van toepassing.

De meeste Social Media kanalen werken met cookies en dienen zich aan de EU-US Privacy Shield te houden.

Lees de privacyverklaringen van de betreffende Social Media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sprankelende Relatie. Je hebt eveneens recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar irma@sprankelenderelatie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou om je adequaat te identificeren. We verzoeken je om de foto en bsn-nummer op de kopie van je identiteitsbewijs onleesbaar te maken en deze ons toe te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Sprankelende Relatie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sprankelende Relatie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een passend beveiligingsniveau. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met irma@sprankelenderelatie.nl

Wat je zelf kunt doen

Je online privacy bescherm je door bijvoorbeeld je privacy settings op je PC, smartphone, tablet, etc. zorgvuldig in te stellen en door regelmatig je cookiegeschiedenis te verwijderen. De meeste browsers zijn namelijk standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.

Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Vergeet ook niet om de privacy settings van je Social Media zorgvuldig in te stellen. 

Wijzigingen

Sprankelende Relatie behoudt zich het recht om dit Privacy Statement te wijzigen. De meest actuele versie is steeds opvraagbaar via de website van Sprankelende Relatie.

Wil je meer informatie?

Heb je vragen over je privacybescherming? Neem dan contact met ons op:

Sprankelende Relatie, Irma Buenk, Looveltlaan 14, 5345 WD

www.sprankelenderelatie.nlirma@sprankelenderelatie.nl, 06 13 22 44 27

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren