Samenwerken met je partner

Samenwerken met je partner

Samenwerken met je partner? Voor de één klinkt dat als een geweldige onderneming met vooral voordelen. Zoals veel tijd samen doorbrengen en gepassioneerd samen je dromen realiseren. Anderen moeten er niet aan denken om het samenwerken en het samenleven te combineren. Ze houden liever hun werk en privé gescheiden.

Samenwerken met je partner: hoeveel stellen doen dat eigenlijk?

273 duizend stellen combineren het ondernemerschap en de liefde. Dit blijkt uit de gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) gepubliceerd in 2020.

Wat interessant is dat het CBS in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) cijfers samengesteld heeft over familiebedrijven over de periode 2015 – 2018. Voor die periode werd er landelijk gezien hierover geen data bijgehouden. De reden voor dit onderzoek is om familiebedrijven beter te volgen en om er eventueel gericht beleid voor te maken. Familiebedrijven zijn namelijk anders, omdat er naast bedrijfsbelangen ook familiebelangen zijn.

Het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven voert praktijkgericht onderzoek uit naar familiebedrijven. De opgedane kennis geven ze weer terug aan deze familiebedrijven.

Samenleven en samenwerken niet altijd rozengeur en maneschijn

Hoewel elke relatie valkuilen kent, is dit voor een samenwerkend stel zo mogelijk nog ingewikkelder. Als ondernemer wil je namelijk vooral zakelijk succesvol zijn. Veel ondernemers herkennen zich in hard werken en niet opgeven. Die winnaarsmentaliteit kent echter ook een keerzijde. Door de focus op de bedrijfsbelangen komt de partnerrelatie nog wel eens onder druk te staan.

Maria: ‘Zakelijk gaat het goed met ons. Toch ben al jarenlang niet meer gelukkig. Zowel niet met mijn taken in het bedrijf als in de relatie. Ik wil nog van zoveel dingen genieten, maar hij heeft er domweg geen ruimte voor in zijn hoofd. Onze toekomst samen zie ik somber tegemoet.’

Relatieproblemen bij ondernemersstellen

Een deel van de ondernemers waar ik mee werk, runt samen een bedrijf.

Hoe het samenwerken en het samenleven tot stand komt, varieert. Soms is het een bedrijf door het stel overgenomen van één van de ouders. Andere stellen richtten samen een bedrijf op. Of één van beiden gaat in het bestaande bedrijf van de partner werken.

Sarah: ‘Ik heb een aantal taken van mijn partner overgenomen. Nu controleert hij mij of ik bepaalde dingen wel gedaan heb. Dat irriteert me behoorlijk, maar ik snap het ook wel. Hij heeft toch het bedrijf opgericht. Ik slik mijn ergernis maar weg en zeg ik er verder maar niets over.’

De ondernemersstellen waar ik mee werk, worstelen met verschillende relatieproblemen:

  • Disbalans tussen werk en privé
  • Onvrede over de taakverdeling, zowel privé als zakelijk
  • Onopgeloste ergernissen en problemen die zich opstapelen
  • Geen gedeelde visie over de gezamenlijke relatie
  • Niet kunnen genieten van behaalde successen
  • Machtsstrijd 
  • Loyaliteitsconflicten
  • Geen oprechte aandacht meer voor elkaar

Deze lijst met worstelingen is niet volledig, maar hoe relatieproblemen zich ook manifesteren ze zijn altijd het gevolg van dieperliggende onbewuste motieven. 

Onbewuste motieven als oorzaak van de relatieproblemen

De liefde waardoor je ooit samenkwam, verdwijnt dus langzaam maar zeker naar de achtergrond.

Hoe kan dat nou?

Al vroeg in je leven neem je een aantal regels van schaarste of tekorten voor waar aan. Bijvoorbeeld: ik moet hard werken om succesvol te zijn of ik mag pas genieten als anderen het naar hun zin hebben. 

Je neemt jezelf mét die regels dus ook mee in je stijl van ondernemerschap. En ook in je relatie neem je dezelfde regels mee.

Zolang je je niet bewust bent van die regels gebaseerd op schaarste of tekorten, gaat dit uiteindelijk ten koste van jezelf en je relatie. Op den duur heeft het echter ook een negatief effect op je bedrijf.

Negatieve gevolgen

Het gaat ten koste van jezelf, omdat je voortdurend onrust ervaart. Het lukt namelijk niet meer om te genieten en om te ontspannen. Je levenslust neemt af en echt plezier ervaren lijkt alweer lang geleden. 

Het gaat ook ten koste van je partnerrelatie die door dit gedrag nogal verschraalt. Hierdoor begrijp je elkaar niet meer, waardoor de relatieproblemen alleen maar toe nemen.

Uiteindelijk trekt geen enkele liefdesrelatie een tekort aan oprechte aandacht en onderling begrip.

Peter: ‘Ik werkte jarenlang keihard, zag kansen en wist ze ook te realiseren. Op weg naar zakelijk succes zijn mijn vrouw en ik elkaar verloren.’

Regels van uit een schaarste bewustzijn leiden tot niet-werkende patronen

Het is net als bij een hond die vanuit stress achter zijn eigen staart aan blijft jagen. Hij blijft maar in rondjes lopen. Zolang de dieperliggende reden van die stress niet weggaat, blijft de hond dat doen.

Zo is het meestal ook met niet-werkende patronen. Zo lukt het maar niet om te stoppen met het harde werken. Iedere keer is er een nieuwe reden waardoor je het blijft doen. 

Ook jezelf voornemen om vanaf nu te genieten, is tamelijk kansloos als je niet aan de slag gaat met de dieperliggende onbewuste motieven.

Voelen, denken en doen vanuit een schaarste bewustzijn kun je gelukkig transformeren naar een bewustzijn vanuit overvloed. In dat bewustzijn heb je opnieuw toegang tot liefde, vertrouwen, ontspanning, plezier en een gevoel van vrijheid.

Succesvol samenwerken met je partner 

Als de liefde en het ondernemerschap samen in één bed liggen nemen de uitdagingen behoorlijk toe. Soms kom je er samen uit. Soms heb je hierbij begeleiding nodig als je relatie vastloopt. 

Als relatietherapeute met ook 20 jaar leidinggevende ervaring in het bedrijfsleven en diepgaande kennis van transformatieprocessen begeleid ik je graag bij je relatievraagstukken.

Lees meer over mijn traject Verbinden vanuit Overvloed.

Verder praten over dit onderwerp?

Een goed begin om je te leren verbinden vanuit overvloed

Wil je een fijne relatie vanuit overvloed ervaren waar jullie met elkaar in verbinding zijn en de liefde, vitaliteit en intimiteit stroomt?

Regelmatig schrijf ik hierover artikelen. Als je dat interessant vindt, kun je je hierop abonneren. Dan krijg je ze vanzelf in je inbox.


Je gegevens behandel ik 100% vertrouwelijk. Voor meer informatie lees de privacyverklaring.