Het spirituele proces van loslaten 4 suggesties voor meer intimiteit in je relatie en in je leven

spirituele proces van loslaten

Het spirituele proces van loslaten 4 suggesties voor meer intimiteit in je relatie en in je leven

Het spirituele proces van loslaten kan van toepassing zijn op heel veel situaties, ervaringen en dingen. Om maar eens wat te noemen: schuldgevoel, ongezonde relaties, controle willen hebben, verslavingen, co-afhankelijkheid, bindingsangst, verantwoordelijkheden, materialisme, faalangst, parentificatie, negatieve gedachten, perfectionisme, etc.

Loslaten betreft datgene wat op dit moment niet meer past. Het belemmert je om verder te groeien en nieuwe, gezonde en positieve ervaringen op te doen. In deze blog deel ik informatie met jou over het spirituele proces van loslaten.

Allereerst sta ik stil bij hoe we het spirituele proces van loslaten interpreteren. Ik vertel je welke rol gedachten, emotionele pijn en het pijnlichaam hierin spelen. Ten tweede deel ik met je  hoe we het pijnlichaam in stand houden, totdat we besluiten “DAT WIL IK NIET MEER”.

Tot slotte vertel ik over de verschillende stappen in het spirituele proces van loslaten en wat het voor jou kan betekenen.

Wat is het spirituele proces van loslaten?

Vraag jezelf eens af waarom we blijven vasthouden aan gepieker, stagnatie, stress en alles wat onze levensvreugde vermindert? Misschien is het de angst om de onderliggende patronen onder ogen te zien? Misschien is het de angst voor verandering? We durven het nog niet aan en we vertellen onszelf dat het nog niet nodig is. Of de oorzaak van ons gepieker en negatieve gedachtenstroom ligt bij anderen. We blijven op de oude voet doorgaan en houden vast aan het bekende. Het lijkt echter wel of je leven, je relaties of je werk steeds meer uit balans raken en jij steeds minder gelukkig en vermoeider raakt.

Stop met volharden in je slachtofferrol

Tot je op een gegeven moment je buik er zo vol van hebt, dat je besluit DIT WIL IK DUS NIET!!!

Je wilt dat het gepieker, die negatieve gedachtenstroom, die stress en het niet meer kunnen genieten eindelijk eens ophoudt.

Pas dan, als je besluit om niet meer te volharden in je slachtofferrol, pas als je inziet dat je zelf verantwoordelijk bent voor die negatieve gedachtenstroom begint je spirituele proces van loslaten.

Pijnlichaam

Een spirituele benadering voor het loslaten van emotionele pijn betreft het begrip pijnlichaam. Eckhart Tolle werkte dit uit. Het emotionele verleden vormt het pijnlichaam en dat pijnlichaam leeft nog steeds in jou. Deze semi-autonome entiteit/energievorm bestaat uit negatieve emoties, dat zich heeft vastgezet in je lichaam.

Om te overleven heeft het pijnlichaam voedsel nodig en elke pijnlijke emotionele ervaring is bruikbaar als voedsel. Dat betekent dat het pijnlichaam gedijt op negatief denken en drama’s in relaties.

JIJ bent dus niet het pijnlichaam, maar het pijnlichaam is een stuk “rauwe emotie” in jou welke tot doel heeft om te overleven.

En dat kan alleen wanneer jij het pijnlichaam van voedsel blijft voorzien. Dit pijnlichaam kan individueel zijn, maar ook collectief. Bijvoorbeeld emotionele patronen die zich in jouw familie al generaties lang herhalen en het pijnlichaam voeden: emotioneel afwezige ouders, fysieke mishandeling of alcoholverslaving kunnen in verschillende generaties een belangrijke rol spelen. Ook kan het zijn dat jouw pijnlichaam de emotionele pijn in zich draagt van de pijn die veel mensen hebben geleden ten gevolge van oorlogen, kolonialisatie, martelingen, heksenverbrandingen, verkrachtingen en andere vormen van geweld tegen het individu en de mensheid. Jouw emotionele pijn uit je jeugd, je adolescentie en het heden hecht zich aan bij de pijn uit het verleden.

Negativiteit als voedsel

Om te overleven heeft het pijnlichaam voedsel nodig. Als een psychische parasiet gaat het op zoek om zijn energievoorraad op peil te houden. De negatieve emoties uit je pijnlichaam krijgen al snel controle over je denken. Als je verstand eenmaal in de macht is van je pijnlichaam, worden je gedachten negatief. Je herkent dit mechanisme als je te maken hebt met telkens terugkerende conflicten, als je gedachten steeds negatiever worden, als je steeds bozer wordt, etc. Het denken, je gedachten spelen dus een grote rol hoe jij een gebeurtenis ervaart. Je praat jezelf de put in, niets is meer goed, alles wat er mis gaat, ligt aan een ander etc. Het stemmetje in je hoofd blaast als het ware een enorme ballon op, die je lichaam als een negatief energieveld vult.

Ook onze culturele conditionering speelt een rol in hoe we denken, hoe we praten en hoe we ons gedragen

“Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg”, “steek je kop niet boven het maaiveld uit”, “als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje”, “de vuile was hang je niet buiten”, “niet klagen, maar dragen”, etc.

Het Spirituele proces van loslaten

Je pijnlichaam van voedsel voorzien

Als er anderen in de buurt zijn, reageer je deze negatieve gedachtenstroom op hen af. Je begint te provoceren, te verwijten, te beschuldigen, te manipuleren, te klagen, etc. in de hoop dat je op de startknop van het pijnlichaam van de ander drukt. Het drama (scheldpartijen, ruzies, hakken in het zand, etc.) welke dan volgen, is de benodigde maaltijd voor jullie beider pijnlichamen. Jullie voorzien elkaar  van energie en het drama is compleet. Als een hongerige wolf ken je instinctief de startknoppen om het pijnlichaam van de ander te activeren en je bent vastbesloten om die ander tot een reactie te verleiden. Met scherpe tanden en klauwen zit je klaar om de ander uit zijn tent te lokken en in het nauw te drijven. Als de ander hierop reageert, is je maaltje zekergesteld en kan je pijnlichaam weer uitbuiken, totdat het weer hongerig wordt.

Intieme relaties als voorraadkast om uit te plunderen

Vaak is het zo, dat het pijnlichaam van voedsel wordt voorzien door de mensen in de nabije omgeving, zoals binnen intieme relaties en families.

Intieme relaties en families zijn als het ware een voorraadkast waaruit geplunderd kan worden als het pijnlichaam hongerig begint te worden. Door het in stand houden van elkaars pijnlichamen herhalen relatie- en familiepatronen zich vaak. Dit kun je terug zien in relaties waarbij twee pijnlichamen elkaar activeren en voeden. Deze vorm van co-afhankelijkheid houdt zichzelf op onbewust niveau in stand. In schrijnende gevallen gaat het dan bijvoorbeeld om vrouwen die fysiek mishandeld zijn en een partner aantrekken die hetzelfde doet. Ook kan het onbewust bepalen voor welke werkomgeving je kiest.

Startknop die jou negatief activeert

Elk mens heeft een ander thema als pijnlichaam waarmee het te dealen heeft. Hierdoor reageer jij bijvoorbeeld heel heftig op iets, terwijl een ander zijn schouders er voor ophaalt. Als jou iets activeert in het hier-en-nu reageer je op je oude manieren van denken, voelen en doen.  Je reageert op manier zoals deze bijvoorbeeld in je kindertijd ook werkte. Geen enkel kind krijgt namelijk alle liefde, aandacht, veiligheid en erkenning waar het behoefte aan heeft.

Het gemis hieraan en de negatieve emotie die hierbij hoort, hecht zich aan het pijnlichaam en kan doorwerken tot in het volwassen leven.

Het heeft geen zin om je opvoeders hiervan de schuld te (blijven) geven, want ze deden hun best met de kennis en kunde die ze op dat moment tot hun beschikking hadden. Triggers kunnen dus bepaalde situaties, bepaalde gedragingen of bepaalde dingen zijn, die andere mensen doen of zeggen die acuut het “oud zeer” naar boven halen, waarop je vervolgens reageert op de “oude manier”.

Bewustwording: je bent niet je gedachten en je gevoelens

Als je in de gaten hebt, dat je pijnlichaam je van binnenuit steeds meer levensvreugde ontneemt en je tot de conclusie bent gekomen, dat je dat niet meer wilt dan kun je beginnen aan het proces van loslaten. Dit is niet eenvoudig, want het pijnlichaam is een geduchte tegenstander die zich niet zomaar gewonnen geeft. De stemmen in je hoofd zullen er alles aan gaan doen om je te overtuigen, dat je niet op de juiste manier bezig bent. Van tijd tot tijd zul je je hongerig voelen en als een gekooide kat rondlopen op zoek naar drama. Ook de mensen in je omgeving die je van drama-voedsel voorzag, kunnen weleens anders op je gaan reageren. Deze mensen, op zoek naar voedsel voor hun pijnlichaam, kunnen extra moeite gaan doen om je toch weer uit de tent te lokken. Deze mensen willen weer vat op je krijgen.

Als je doorzet, merk je dat je denken steeds minder vertroebeld raakt, maar als het ware lichter wordt

Positiviteit voelt nu eenmaal lichter dan negativiteit. Het wordt niet meer verduisterd door je negatieve emoties. Je huidige waarnemingen in het hier-en-nu raken minder verwrongen door je waarnemingen in je kindertijd, door je familiepatronen of door de culturele conditionering. Je waarnemingen en je gevoelens en gedachten hierover worden als het ware “tijdloos”. Door met je gedachten en gevoelens in het hier-en-nu te blijven, ontneem je het pijnlichaam zijn voedsel. Je hongert het pijnlichaam als het ware uit. Je snijdt de verbinding tussen je denken en je pijnlichaam door.

Kortom, jee doorbreekt deze vicieuze cirkel.

4 stappen in het spirituele proces van loslaten: uithongeren van je pijnlichaam

1 Besef dat je een pijnlichaam hebt.

Besef dat anderen ook een pijnlichaam hebben. Een pijnlichaam kan variëren van licht tot zwaar. Een pijnlichaam kan in de waakstand zijn (sluimerende emoties die als een bom bij de juiste trigger kan barsten) of juist in de actiestand.

2 Leer door middel van zelfobservatie en zelfreflectie

Observeer wanneer jouw negatieve gedachten en gevoelens met je op de loop (willen) gaan. Verbindt jezelf niet met deze negatieve gedachten en gevoelens. Hierdoor krijgen deze gedachten en gevoelens steeds minder voedingsbodem voor drama. Het pijnlichaam trekt zich hierdoor terug.

3 Breng je triggers in kaart

Welke gebeurtenis in het hier-en-nu triggert een pijnlijke situatie in het verleden? Zodra je bewust bent van je triggers en het soort voedsel dat jouw pijnlichaam nodig heeft, begrijp je dat JIJ niet het pijnlichaam bent, maar dat het pijnlichaam zich in jouw bewustzijn binnendringt. Door het pijnlichaam steeds meer uit te hongeren, verliest het aan kracht.

4 Snij de verbinding met je pijnlichaam door

Door steeds meer bewustwording verliest het pijnlichaam zijn invloed op jouw bewustzijn en kan het zich niet meer voeden. Immers, het pijnlichaam verliest zijn energie en schrompelt ineen, doordat jij de verbinding van het pijnlichaam met jouw denken doorsnijdt.

Onbewuste ervaringen omzetten naar het volledige bewustzijn

Door het uithongeren van je pijnlichaam dwing je als het ware dat deze negatieve entiteit/energievorm zich in iets anders, in meer bewustzijn omzet. Immers, energie verdwijnt niet, maar zet zich om in een andere vorm. Pas wanneer de ervaringen van het pijnlichaam opgenomen  zijn in het volledige bewustzijn ontstaat er meer begrip voor het leven met al haar facetten.

Dit wordt ook wel compassie en mededogen genoemd.

Er wordt gezegd dat de meest verlichte mensen een zwaar pijnlichaam hebben moeten loslaten. Doordat je je pijnlichaam, je emotionele pijn loslaat ontstaat er meer innerlijke vrede en meer ruimte voor vreugde.

Immers, je gedachten zijn positiever, je bent aandachtiger en waardeert de eenvoudige dingen van het leven beter.

Persoonlijke noot spirituele proces van loslaten

Er zijn allerlei stromingen die het proces van loslaten hebben uitgewerkt en toepassen in de praktijk. In deze blog heb ik er voor gekozen om de spirituele manier met jou te delen. In mijn persoonlijke leven leverde dit spirituele proces van loslaten flink wat stress op. Uiteindelijk leverde het ook veel goeds op, zoals nieuwe inzichten en nieuwe positieve ervaringen. Mijn emotionele pijn of mijn pijnlichaam vlamt zo af en toe nog eens op, dat is niet erg. Ik ben me er van bewust, waarom het plaats vindt. Ik weet dat het proces van persoonlijke ontwikkeling en zingeving een levensstijl is die nooit stopt als je die weg bent ingeslagen. De belangrijkste stap is, dat je besluit “DIT WIL IK NIET MEER”.

Lees ook mijn blog

Hoe je kunt omgaan met emotionele pijnlichamen in relaties

Verder praten over dit onderwerp?

Een goed begin om je te leren verbinden vanuit overvloed

Wil je een fijne relatie vanuit overvloed ervaren waar jullie met elkaar in verbinding zijn en de liefde, vitaliteit en intimiteit stroomt?

Regelmatig schrijf ik hierover artikelen. Als je dat interessant vindt, kun je je hierop abonneren. Dan krijg je ze vanzelf in je inbox.


Je gegevens behandel ik 100% vertrouwelijk. Voor meer informatie lees de privacyverklaring.